@

Yarışma Şartnamesi PDF İndir.

Yarışma Şartnamesi


1-Her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 3 adet teşvik ödülü verilecektir.

2-Jüri birinciliğe uygun eser bulamazsa birincilik ödülü, ikinciliğe uygun bir eser bulamazsa ikincilik ödülü, üçüncülüğe uygun eser bulamazsa üçüncülük ödülü, teşviğe uygun bir eser bulamazsa teşvik ödülü verilmeyecektir.

3-Yarışmaya gönderilen eserlerden ödül alanlar yarışma idaresi tarafından tutulup geri kalanlar sanatkarlara iade edilecektir.

4-Yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl içinde yarışma sekreterliğinden alınmayan eserlere ilişkin yarışma idaresi sorumluluk kabul etlmeyecektir.

5-Yarışmada ödül alan sanatkarlara bir takdirname verilecektir.

6-Yarışmaya katılım konusunda hiçbir sınırlama yoktur. Dileyen birden fazla dalda yarışmaya katılabileceği gibi, birden fazla sanatkarın ortak eseri ile de yarışmaya katılmak mümkündür. Aynı şekilde hat-katı, ebru-tezhip, hat-tezhip-ebru-katı gibi. Yalnızca hattı veya tezhibi yada ebrusu değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. Yarışma kuralı gereğince ödül alan eserin yarışma idaresi tarafından bütün hakları ile alınmış sayılacağından, yarışmaya katılacak olan sanatkarın eserin tamamına ilişkin tüm mülkiyet, tasarruf ve telif haklarının sahibi olması zorunludur.

7-Eser ebadı konusunda hiç bir sınırlama yoktur. Değerlendirilebilecek her ebattaki eser kabul edilecektir.

8-Eserler sanatkarları tarafından imzasız teslim edilecektir.

9-Yarışmaya sunulacak eserlerde kullanılan teknik ve malzeme eserin kabulunde engel teşkil etmeyecek. Ancak değerlendirmede dikkate alınacak.

10-Yarışmaya katılan eserler kopya, taklit, daha önce sergilenmiş veya yayınlanmış olmamalıdır.

11-Eserler murakka yapılmış, uygun bir asitsiz kartona yapıştırılmış veya rulo halinde muhafaza edilmiş kağıt olarak yarışmaya sunulabilir.

12-Eserlerin yarışma sekreteryasına ulaştırılması esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan yarışma yönetimi sorumlu olmayacaktır. Katılımcı eseri sağlam bir şekilde irtibat adresine ulaştırmakla sorumludur.

13-Katılımcılar kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini (telefon, fax, e-posta v.s.) eserle birlikte yarışma sekreteryasına yazılı olarak vereceklerdir.

14-Katılımcı sanatkar www.7tepe7sanat.com adresinden başvuru formunu doldurmak zorundadır.

 

Telif Hakları

1-Yarışmaya katılan eser sahibi şartnamede yazılı kuralları kabul ettiğini ve tüm şartları yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

2-Katılımcı sanatkar, yarışmada ödül kazanan eserine ilişkin mülkiyet ve tasarruf hakları da dahil olmak üzere tüm mali ve fikri haklarını ödül dışında başka bir bedel veya karşılık talep etmeden süre kısıtlaması olmaksızın Klasik Türk Sanatları Vakfı'na devir etmiştir.

3-Klasik Türk Sanatları Vakfı elde ettiği eserle ilgili olarak her türlü işleme, çoğaltma, kopyalama, baskı yapma, sesli, görüntülü ve elektronik ortamda yayınlama, katalog, albüm, kitap hazırlayıp yayınlama, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde sergileme hakkına sahiptir. Sözkonusu haklarını yer ve süre sınırlaması olmaksızın üçüncü kişilere devretme hakkına da sahiptir.

4-Ödül kazanan eserler bir albüm şeklinde yayımlanacaktır.

5-Ödüller; yarışma sonuçlandıktan sonra açıklanan tarihte eserlerin sergileneceği bir merasimle sahiplerine verilecektir.

6-Katılımcının yazılı olarak verdiği iletişim bilgileri haberleşmede esas alınacaktır. İletişim bilgilerindeki olası değişiklik vakit geçirilmeden yarışma sekreteryasına bildirilecektir.

7-Katılımcı tarafından eserin yarışma sekreteryasına ulaştırılması esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan yarışma idaresi sorumlu değildir.

© 2014 İstanbul. Her hakkı saklıdır.
www.7tepe7sanat.com
deSen