@


Kurumsal Arkaplan


7tepe7sanat oluşumunun arkasındaki kurumsal yapı

 

Üsküdar Belediyesi

Sanat alanında birçok faaliyeti, ya bizzat kendi kurumsal kimliği altında ya projeye ortak olarak ya da destekleyerek gerçekleştirmiştir. Sanatın içinde olmak, Üsküdarın tarihi kimliğinin bir parçası olarak durmaktadır. Bir uluslararası sanat yarışması’nın Üsküdar’ın ve Üsküdar Belediyesi’nin kimliğine ve tarihi geçmişine çok yakışacağı bir gerçektir.

 

Klasik Türk Sanatları Vakfı

Vakıf; hat, tezhip, minyatür, katı, ebru, çini, cilt, kalemişi, kakma naht, edirnekari, kündekari sanatlarının nitelikli üretimini sağlamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak, desteklemek, tanıtımını yapmak ve kamuoyunda ilgiyi artırıp, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bir uluslararası sanat yarışması vakfın birikimine, imkanlarına ve geleceğe yönelik planlarına son derece uygun düşecektir. 

© 2014 İstanbul. Her hakkı saklıdır.
www.7tepe7sanat.com
deSen